PROF. DR  ZORAN AVRAMOVIĆ
Diplomirao je sociologiju,  a doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, s tezom Politička misao Miloša Crnjanskog i njegovo književno stvaralaštvo (komparacija dve društvene delatnosti), mentor akademik Nikola Milošević. 
Radio je kao gimnazijski nastavnik (sociologija), kao istraživač u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitak Srbije, kao naučni istraživač u Institutu za pedagoška istraživanja. Biran u zvanje naučnog saradnika, višeg naučnog saradnika, a u zvanje naučnog savetnika 2001. godine. U zvanje vanrednog profesora na predmetu Kulturologija biran 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici (podeljen radni status), a za redovnog na predmetu Sociologija kulture, 2011. na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. 
Objavljeni radovi: 26 naučnih monografija,  ukupno 225 radova u časopisma i poglavlja u monografijama (118 poglavlja u monografijama i zbornicima radova, 107 radovi u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja). Učešće i izlaganje na međunarodnim i nacionalnim naučnim skupovima 76. Objavio je i preko 90 radova različitog žanra (prikazi, eseji, polemike, kritike, recenzije).
Uvršćen u Srpsku enciklopediju (2010) koju izdaju SANU i Matica srpska.
Naučna istraživanja prof. dr Zorana Avramovića kreću s u oblastima: 1. obrazovanja i  demokratije (politike), 2. društva i kulture (književnosti).
U proučavanju oblasti društva i kulture dr Zoran Avramović je najveću istraživačku pažnju posvetio odnosu književnosti i društva (politike). U svojim  knjigama i radovima, dr Zoran Avramović je dokazao da  je u srpskoj kulturi književnost imala najtrajniji i najdublji uticaj na oblikovanje kulturne svesti, da su istorijski, politika  i književnost strukturisali biće srpske nacije. Posebno su naučno značajna ispitivanja dve vrste tekstova u stvaralaštvu jednog autora (književnost i politika, naučnik i politika ili religija itd.). 
Neke objavljene knjige:
Politički spisi Miloša Crnjanskog,1989;
Zadužbine, fondovi, fondacije, legati u kulturi Srbije, 1992;  
Politika i književnost u delu Miloša Crnjanskog, 1994; 2007; 
Ispunio sam svoju sudbinu –Miloš Crnjanski (priređivač), 2002; 
Sociološka osmatračnica kulture i obrazovanja, 2011;
Ogledi iz srpske kulture i književnosti, (2015);
Udžbenik-kultura-društvo, (1999); 
Sociologija i književnost, 2008; 
Rodomrsci, 2009;
Sociološka osmatračnica kulture i obrazovanja, 2011;
Demokratija i bombardovanje, 2012; 2014; (prevod na ruski jezik, 2017);
Obrazovanje u tokovima društva znanja, 2013;
Rodoljupci i rodomrsci, 2013;
Obrazovanje između dnevne i naučne brige, 2014;  
Književna raskršća, 2016; 
Odbrana Crnjanskog,  2004; 2013;
Kultura,  udžbenik, 2006; 2009;
Društveno angažovan u Srbiji, 2016;
Književnici i politika u srpskoj kulturi (1804-2014); 2016;
Sociološko čitanje književnosti, 2017;
Dobrica Ćosić između politike i književnosti, 2019.