VESNA KAPOR, rođena je u Nevesinju. 
Filološki fakultet završila u Beogradu. Objavila roman Tri samoće (SKZ, 2010, „Filip Višnjić“, 2011) i zbirku priča Po sećanju se hoda kao po mesečini (Agora, 2014, „Filip Višnjić“, 2016). Dobitnica je „Nagrade Miloša Crnjanskog“, te nagrada „Laza Kostić“ , „Kondir Kosovke devojke“ i „Danko Popović“. 
Radi u Studentskom kulturnom centru u Beogradu kao urednik književnog programa. Autor je regionalnog književno-vizuelnog konkursa za mlade pisce Reč u prostoru i priređivač  istoimenog zbornika. Pored predstavljanja aktuelne književne scene, različitih poetika i generacija, priredila je tribinske cikluse: Kako se piše priča; Dnevnik o Crnjanskom; Tradicionalno i moderno u srpskoj književnosti; Politika i književnost; Dva glasa, ženski i muški princip u pesništvu; Mladi autori na književnoj sceni; Globalizacija, sad i ovde, plus i minus; Smisao pisanja u (N)ovom veku; Veliki rat i književnost; Naši savremenici – klasici srpske književnosti; Savremena ruska književnost i Veliki rat; Priče o piscima: Bojić i Dis.
U okviru cklusa  Dnevnik o Crnjanskom  uredila je petnaest tribina i priredila izložbu Miloš Crnjanski-život i komentari sa profesorom Predragom Popovićem. 
Dobitnica je „Povelje zahvalnosti” Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan doprinos i uspešnu saradnju u razvoju nastave, jezika, književnosti i kulture.  
Zastupljena je u zbirkama:  Putnik sa dalekog neba; Zona Bibliona; Sa Andrićeve česme; Korak ispisan perom; Vrt nade; Najkraće srpske priče i Priče o Kosovu. 
Proza Vesne Kapor prevedena je na ruski, makedonski i mađarski.