Predavanje Zorana Avramovića – Srpsko stanovište Miloša Crnjanskog

Profesor Zoran Avramović, sociolog koji se u proučavanju književnosti najviše bavio politčkim temama, na predavanju koje je održao u okviru Manifestacije “Dani Miloša Crnjanskog”, pokušao je da odgovori na pitanja šta je Crnjanski podrazumevao pod srpskim stanovištem, postoji li jedno ili više značenja ovog pojma, da li je srpsko stanovište vezano samo za idejnopolitičke teme u “Idejama”, časopisu koji je Crnjanski uređivao, ili izražava šire poglede na srpsku naciju u Kraljevini Jugoslaviji i, na posletku, da li je srpsko stanovište deo političke, nacionalne, kulturne i književne misli Miloša Crnjanskog.