JOVAN DELIĆ, rođen u Borkovićima (Crna Gora), 1949. godine.
Osnovnu školu učio je u pivskim selima (Bojkovići, Goransko, Plužine i Milkovac), a gimnaziju završio u Nikšiću. Studirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na grupi za opštu književnost (1967–1971) gde je magistrirao (1983), a potom i doktorirao (1996). Kao profesor po pozivu, držao je predavanja na slavističkim katedrama u Hamburgu, Berlinu, Manhajmu, Jeni, Hajdelbergu, Frankfurtu, Grajfsvaldu, Haleu i Segedinu. Studije, tekstove i članke objavljivao je na ruskom, ukrajinskom, njemačkom i francuskom jeziku. Od decembra 1972. do juna 1998. radio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a od 1998. predaje savremenu srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 1986. do 1991. radio je kao lektor na Univerzitetu Georg August u Getingenu.
Član je Matice srpske od 1985, stalni član saradnik od 1995, član Upravnog odbora od 1999, a za glavnog urednika Zbornika Matice srpske za književnost i jezik postavljen je 2000. godine.
Za dopisnog člana SANU izabran je 2018. godine.
Objavio je oko 450 bibliografskih jedinica i brojne knjige, od kojih navodimo samo deo: Kritičarevi paradoksi, 1980; Srpski nadrealizam i roman, 1980; Pjesnik ‘patetike uma’ (o pjesništvu Pavla Popovića), 1983; Tradicija i Vuk Stef. Karadžić (1990); Hazarska prizma, tumačenje proze Milorada Pavića (1991); Književni pogledi Danila Kiša, ka poetici Kišove proze (1995); Kroz prozu Danila Kiša, ka poetici Kišove proze II (1997); O poeziji i poetici srpske moderne (2008); Ivan V. Lalić i njemačka lirika (2011); 
Dva puta je nagrađivan „Brankovom nagradom” Matice srpske za esej (radovi o Tinu Ujeviću i Aleksandru Solneženjicinu). Dobitnik je nagrade „Milan Bogdanović” za novinsku književnu kritiku, nagrade Društva književnika Vojvodine „Knjiga godine” za Hazarsku prizmu, nagrade „Vuk Filipović” i BIGZ-ove nagrade i nagrade „Zlatna srpska književnost” iz Fonda Aleksandra Arnautovića za izuzetan doprinos izučavanju srpske književne nauke. Za delo Ivan V. Lalić i njemačka lirika dobio je nagradu „Đorđe Jovanović” za 2012. godinu, za književnu kritiku i esejistiku. Posebni značaj ima prestižna nagrada „Mladen Leskovac”, koju dodeljuje Matica srpska, za celokupno naučno delo iz oblasti istorije srpske književnosti. I još mnoge druge.