GORANA RAIČEVIĆ, rođena u Novom Sadu. 
Filozofski fakultet, Odsek za srpsku i jugoslovenske književnosti završila je u Novom Sadu, a zvanje magistra književnih nauka stekla je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1992. Od 1991. do 1999. zaposlena je u Matici srpskoj kao redaktor na projektu Srpski biografski rečnik. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu zaposlena je od 1999, prvo kao asistent, a zatim i kao docent na predmetu Srpska književnost 20. veka. Od 2010. kao vanredni, a od 2015. godine drži kurseve o književnosti srpske moderne, o poetikama Miloša Crnjanskog i Ive Andrića, o savremenim književnim teorijama… 
Autorske knjige: Čitanje kao kreacija (1997), Laza Lazarević – Junak naših dana (2002, 2007); Eseji Miloša Crnjanskog (2005);  Drugi svet (2010); Krotitelji sudbine: o Crnjanskom i Andriću (2010); Komentari „Dnevnika o Čarnojeviću” (2010). 
Prevodi: Nortrop Fraj, Anatomija kritike (2007); Artur Lavdžoj, Veliki lanac bića (2014).