ГОРАНА РАИЧЕВИЋ, рођена у Новом Саду. 
Филозофски факултет, Одсек за српску и југословенске књижевности завршила је у Новом Саду, а звање магистра књижевних наука стекла је на Филолошком факултету у Београду 1992. Од 1991. до 1999. запослена је у Матици српској као редактор на пројекту Српски биографски речник. На Филозофском факултету у Новом Саду запослена је од 1999, прво као асистент, а затим и као доцент на предмету Српска књижевност 20. века. Од 2010. као ванредни, а од 2015. године држи курсеве о књижевности српске модерне, о поетикама Милоша Црњанског и Иве Андрића, о савременим књижевним теоријама… 
Ауторске књиге: Читање као креација (1997), Лаза Лазаревић – Јунак наших дана (2002, 2007); Есеји Милоша Црњанског (2005);  Други свет (2010); Кротитељи судбине: о Црњанском и Андрићу (2010); Коментари „Дневника о Чарнојевићу” (2010). 
Преводи: Нортроп Фрај, Анатомија критике (2007); Артур Лавџој, Велики ланац бића (2014).