Мирјана Бојанић Ћирковић рођена је 5. 3. 1985.  године у Прокупљу. Запослена је на Филозофском факултету у Нишу у звању доцента. Докторску дисертацију под називом Типологија читалаца у романима Милорада Павића у контексту савремених теорија читања одбранила је 2018. године.

Аутор је више десетина научних радова из области српске и компаративне књижевности, објављених у домаћим и међународним часописима и зборницима радова, две научне монографије (Читалац у науци о књижевности: од антике до савремених теорија читања у процесу је штампања) и коаутор је читанки 5–8. разреда издавачке куће Герундијум. Члан је Центра за наратолошке студије Универзитета у Нишу и секретар је српско-румунског часописа Исходишта. Учесник је међународног истраживачког пројекта Aндрићеве иницијативе – Иво Андрић у Европском контексту Универзитета у Грацу и следећих научноистраживачких пројеката у Србији: Истраживање књижевне прошлости и садашњости на простору југоисточне Србије и у блиским заграничним областима (Филозофског факултета Универзитета у Нишу) и Књижевна прошлост и садашњост на простору југоисточне Србије (Огранка САНУ у Нишу). Добитница је Светосавске похвалнице Топличког управног округа за 2018. годину и повеље „Драинац” за допринос развоју културе Топлице.