BOJAN JOVANOVIĆ, rođen je 1950. godine u Nišu.
Diplomirao je, magistrirao i doktorirao etnologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a radeći u Balkanološkom institutu SANU stekao je zvanje naučnog savetnika. 
Osim brojnih naučnih i stručnih radova, autor je i sledećih antropoloških dela: Srpska knjiga mrtvih (1992); Magija srpskih obreda (1993); Tajna lapota – ubijanje starih kao tradicionalni i naučni mit (1999); Duh paganskog nasleđa u srpskoj tradicionalnoj kulturi (2000); Karakter kao sudbina (2002, 2004); Klopka za dušu, anahronike I (2002); Govor pećinskih senki, anahronike II (2004); Bliskost dalekog, anahronike III (2005); Sudbina i magija (2007); Prkos i inat (2008); Rečnik javašluka (2009); Ljubav i opraštanje (2011); Čitanje proročanstva (sa M. Demićem) (2011); Igranje s ništavilom (2011); Okolni put (2013); Pamćenje i samozaborav (2014); Svetovi antropološke imaginacije (2014); Antropologija zla (2016); Tajni interes: pesničko i antropološko iskustvo (2017); Onirički kod: uvod u atropologiju snova (2017); Kraj ambisa (2018); Putovanje zaboravljenim brodom (2019); Skriveni čovek (2019). 
Knjiga njegovih izabranih intervjua Mehuri zapenušanih godina (priredila A. Cvijić), objavljena je 2013. 
Snimio je preko četrdeset alternativnih filmova od kojih su najvažniji: TV je bioskop u koji odlazim sedeću u dvorištu (1974); Teleteka (1975); Egzodus (1976); Razmišljanje oka (1979); Lenon (1981); Previranje (1982); Devičanski dar (1982); Praznik (1983); Prizori koji su pojeli sebe (1984); Proces (1986); Emisija (1986-87); Otkucaji tempiranog vremena (1988).
Objavio je sledeće knjige pesama: Bacanje kamenčića (1973); Kost između obala (1981); Dušolovac (1989); Propoved mrava (1993); Peščana majka (1996); Odlomci božanstva (1997); Kuća iza oblaka (1999); Nazivi dolazećeg (2005); Senke u tami (2006); Govor prozorljivog (2009); Sastojci vremena (2012);  Ponovna rođenja – izabrane i nove pesme (2015); Spasonosne nevolje (2017); Ispunjavanje pisma (2019). 
Važan aspekt njegovog književnog rada čine tematski eseji i tekstovi o domaćim i inostranim piscima. Pesme su mu prevođene na engleski, francuski, nemački, italijanski, mađarski i slovenske jezike. Zastupljen je u više antologija.