Prof. Dr Aleksandar Jerkov, rođen u Beogradu, 1960. godine
Profesor dr Aleksandar Jerkov je od 2013. godine zaposlen na mestu upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu. Radi i kao vanredni profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima.
Školovao se u Beogradu. Diplomirao je na Grupi za jugoslovenske književnosti sa opštom književnošću Filološkog fakulteta u Beogradu. Magistrirao je na Grupi za nauku o književnosti, tezom Uloga pripovedačke samosvesti u oblikovanju fikcionalnog sveta književnog dela u srpskoj prozi od 1965. do 1980. godine, a doktorirao je na istom fakultetu, odbranivši tezu „Osobenosti pripovedačkog postupka u romanima Ive Andrića, Vladana Desnice, Meše Selimovića, Miloša Crnjanskog i Danila Kiša (vidovi imanentne poetike).
Na Filološkom fakultetu predavao je Srpsku književnost XX veka i Uvod u tumačenje književnog dela, a kurseve iz teorije kulture, savremene hermeneutike i teorije književnosti vodio je na postdiplomskim i doktorskim programima Akademske alternativne obrazovne mreže, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Srpsku književnost predavao je na slavističkim katedrama u Americi (Univerzitet Mičigen u En Arboru) i Nemačkoj (Univerzitet Eberhard Karl u Tibingenu), te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za iduću godinu pozvan je da održi seriju predavanja na master programu u Parizu (Inalco) i kao gost katedre za slavistiku u Hamburgu.
Pored akademske karijere, dr Aleksandar Jerkov bio je urednik Studenta, zatim glavni urednik Vidika, glavni i odgovorni urednik Izdavačkog preduzeća Prosveta, urednik Platoa i glavni urednik Mono i Manjane, u kojoj rukovodi izradom Velike enciklopedije Larus u pet tomova. Književnu kritiku piše i objavljuje od 1977. godine, a dugi niz godina učestvuje redovno na skupovima i u naučnim projektima u zemlji i inostranstvu.
Za studiju Od modernizma do postmoderne dobio je nagradu za knjigu godine Jedinstva, za Novu tekstualnost nagradu za knjigu godine Oktoiha, a za Smisao (srpskog) stiha: Samo/osporavanje ove godine dodeljena mu je nagrada za kritiku „Đorđe Jovanović”. Nagradu „Milan Bogdanović” za književnu kritiku dobio je 1993. godine.